UTSMYCKNINGAR

Här visas ett litet urval av utsmyckningar.
Det kan vara allt från fåglar, vaser, illustrationer m.m.