SENTENSER

Visdomsord, tankesätt och guldkorn
som hjälper att minnas

Ditt minne lever
Du finns i mitt hjärta
Du var mitt allt
Döden är porten till livet
Ett ädelt hjärta fann här sin ro
Farväl
Farväl min älskade
Frid över ditt minne
Fridfull vila
Genom kärleken lever det vi har förlorat
Hjärtat gömmer minnena
Här vilar de flitiga händerna
I kärlek
I ljust minne bevarat
Jag skall alltid minnas dig

Kärleken är allt
Kärleken övervinner allt
Livets gränssten men icke kärlekens
Minnena finns kvar
Minnet lever
Minnet vår glädje, återseendet vårt hopp
Mötas för att skiljas, skiljas för att mötas
Sov gott
Sov i ro
Störst av allt är kärleken
Tack
Tack för allt
Tack för kärlek och omsorg
Tack för ljusa minnen
Tack för vad du gav

Tack för våra lyckliga år
Tack och farväl
Till ljuset
Varför?
Vi möts igen
Vi saknar dig
Vila i frid
Vår kärlek följer er
Vår kärlek kan aldrig dö
Åter förenade
Återseendet står kvar
Älskad – Saknad
Över djupen mot höjden
Amor vincit omnia